Słowo do młodzieży mieszkającej w Zwierzyńcu i okolicach

nasze pierwsze spotkanie

Droga młodzieży! Czy zdobywać mądrość oznacza także tracić młodość? Wielu skarży się na to, że nie mają czasu na zabawę, na swoje sprawy. Można coś z tym zrobić. Być prawdziwie wolnym człowiekiem, to nie znaczy mieć dużo czasu wolnego, ale umieć go dobrze wykorzystać.

„Jego matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”

Ta ewangeliczna scena musiała być bliska młodzieńcowi z dobrego, szesnastowiecznego domu, który wbrew woli rodziny dążył do upragnionego celu – wstąpienia do zakonu. Uciekał przed ojcem, wędrował w przebraniu, by brat go nie rozpoznał, przemierzał pieszo setki kilometrów Europy rozdartej rozłamem religijnym, doznawał upokarzających szykan i zwykłych trudności. Uparty, konsekwentny, zdecydowany. Ale też – jako człowiek myślący, zwłaszcza o rzeczach wyższych, do których został stworzony. Nie raz zadawał sobie pytanie: gdzie w wypełnianiu życiowego powołania kończy się konsekwencja, a zaczyna lekceważenie tego, co Pan Bóg mówi przez innych?

Wstąpił do zakonu. Zmarł w wieku 18 lat. Został pierwszym świętym z potężnego zakonu jezuitów, a jego sława natychmiast objęła cały świat. „Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele” – tak krótko scharakteryzował tę postać Św. Jan Paweł II.

Patron młodzieży. Św. Stanisław Kostka.

Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu – to hasło wyrażające charyzmat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (w skrócie KSM). KSM uczestniczy w misji apostolskiej Kościoła. Korzenie tego Stowarzyszenia sięgają czasów przedwojennych. W czasach wojny wielu członków KSM-u włączyło się w walkę zbrojną z okupantem. Po zakończeniu wojny działalność tych stowarzyszeń została zakazana przez władze komunistyczne. Dopiero po odzyskaniu swobód obywatelskich w Polsce w 1989 r. możliwy był powrót do ideałów. Stowarzyszenie to działa w całej Polsce. Posiada statut, który określa jego istotę, cel i sposób działania. Określa także obowiązki i prawa członków, strukturę, władze i ich funkcjonowanie. Świętem patronalnym stowarzyszenia jest uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Patronami stowarzyszenia są młodzi święci – św. Stanisław Kostka i bł. Karolina Kózkówna. Na wakacjach organizowane są rekolekcje dla członków KSM-u, które pomagają rozwinąć i wzbogacić życie wewnętrzne członków, wykształcić w nich postawy apostolskie oraz nauczyć organizacji rozmaitych przedsięwzięć. Raz w roku organizowana jest również olimpiada sportowa dla członków KSM-u. Młodzież należąca do Stowarzyszenia uczestniczy co tydzień w spotkaniach formacyjnych, pracuje nad sobą oraz stara się głęboko przeżywać praktyki religijne – modlić się i przystępować do sakramentów świętych. W formacji realizuje się zasady cywilizacji miłości, które sformułował Ojciec święty Jan Paweł II – prymat osoby przed rzeczą, więcej być przed mieć, etyki przed techniką, miłosierdzia przed sprawiedliwością. Przyjmuje się również zasadę „Zło dobrem zwyciężaj”. Organizuje społeczne, kulturalne i sportowe życie młodzieży oraz angażuje się w pracach parafii.

         Członkom KSM zaleca się by dawali świadectwo życia wzorowego katolika i Polaka, przeciwstawiali się współczesnym zjawiskom demoralizacji, np. pornografii, sektom, narkomanii, alkoholizmowi, a także zwracali uwagę na negatywne oddziaływanie nieodpowiedzialnych programów w mediach. Stowarzyszenie organizuje obozy wypoczynkowe, organizuje konkursy i festiwale. Do Stowarzyszenia należy ok. 17 tys. 300 osób zorganizowanych w 1006 oddziałach parafialnych i 59 kołach środowiskowych (w szkołach, na uczelniach). Zostało erygowane w 35 diecezjach.

         Kochani, do tej liczby krajowej możecie dołączyć również Wy. W każdy czwartek o godz. 19.00 zapraszam Was na wspólne spotkanie w salce katechetycznej na plebanii. Na takich spotkaniach i szkoleniach poznaje się naprawdę dużo świetnych ludzi, a najważniejsze jest to, że wszyscy są tam tylko ze względu na Boga. Będziemy rozmawiać na tematy, które nie tylko kształtują człowieka, ale czasami pozwalają mu patrzeć inaczej na świat. Będąc Stowarzyszeniem nie tylko możemy organizować akcje kościelne, ale również ogniska, wycieczki, rajdy, dyskoteki.

 

         Zauważcie, że w czasach działalności Chrystusa, dwunastoletni Jezus po skończonych uroczystościach Święta Paschy w Jeruzalem, kiedy wszyscy wracali do domu, On został i siedział między nauczycielami, przysłuchiwał im się i zadawał pytania. Zechciejmy naśladować właśnie w tym naszego Zbawiciela. Umiejmy wymagać od siebie jeszcze więcej niż inni. Być w Kościele, ale też uczestniczyć w pełni, zaangażować się, żyć Kościołem, we wspólnocie jeszcze mocniej. Bo my również powinniśmy być w tym, co należy do naszego Ojca.

                                                                                                                                                                                                                                Ks. Jarek

Zegar

Dzisiaj jest

środa,
20 lutego 2019

(51. dzień roku)

Święta

Środa, VI Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2691