nasze spotkanie z Maryją

 Legion Maryi jest apostolskim ruchem katolików świeckich.

 

   Powstał w Irlandii w 1921 r. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff, żyjący w latach 1889-1980, genialny działacz apostolatu świeckich. Obecnie Legion działa na wszystkich kontynentach świata.

   W Polsce Legion rozpoczął swoją działalność - dzięki inspiracji Anatola Kaszczuka - w 1948 r. Dopiero w latach osiemdziesiątych ub. wieku nastąpił rozkwit tego ruchu. W wielu diecezjach powstały liczne koła Legionu. Cieszymy się, że również w naszej parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu są Legioniści.

     Członkowie Legionu opierają swoją duchowość na pokorze i pobożności Maryi. Bóg pragnie zbawić każdego człowieka za pośrednictwem Najświętszej Pani. Maryja w tym dziele potrzebuje oddanych Jej ludzi. Legioniści podejmując pracę apostolską, docierają do serc i dusz tych, których Matka Boża prowadzi do Swojego Syna.

    Celem Legionu Maryi jest uwielbienie Boga i zdobycie świętości jego członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską. Praca Legionu oparta jest na dyscyplinie wewnętrznej, wynikającej z poczucia obowiązku i głębokiej wiary. Legion działa w naszej parafii za zgodą księdza proboszcza Błażeja Górskiego i pod stałą opieką kapłana ks. Jarosława Zawadzkiego.

     Są dwa rodzaje członków: aktywni, działający czynnie, oraz członkowie pomocniczy, którzy swoją codzienną modlitwą wspierają legionistów aktywnych.

   Legioniści, działający aktywnie, m.in. nawiązują kontakty apostolskie z ludźmi zaniedbanymi moralnie i religijnie, odwiedzają samotnych i chorych w domach, szpitalach i zakładach opieki społecznej, pracują wśród ludzi uzależnionych (np. alkoholicy, narkomani), spotykają się z więźniami, prowadzą dialogi z różnowiercami i osobami zagrożonymi przez sekty, organizują czuwania modlitewne przed Najświętszym Sakramentem, propagują idee orędzia fatimskiego, współpracują z legionistami z krajów sąsiadujących z Polską, prowadzą kolportaż prasy i książki religijnej, służą pomocą duchową wszystkim, którzy są w potrzebie.

   Opiekunem Legionu Maryi w Polsce jest obecnie biskup pomocniczy Diecezji Płockiej ks. Roman Marcinkowski.

       W 2014 roku również przy naszej Parafii został powołany apostolat Legionu Maryi. Na czele grupy stoi Prezydium, który tworzy: prezydent, wiceprezydent, sekretarz i skarbnik. Legion jest zobowiązany do wierności względem pasterzy Kościoła. 

  Opiekunem duchowym prezydium jest ks. Jarosław Zawadzki.

      Zasadniczym obowiązkiem legionistów jest pogłębianie życia wewnętrznego poprzez naśladowanie Maryi, zwłaszcza Jej pokory. Służą temu tematyczne rozważania zawarte w podręczniku formacji. Ponadto legioniści pielęgnują nabożeństwa do Matki Bożej i podejmują apostolat modlitwy. Częste uczestnictwo w Eucharystii utwierdza obecność Chrystusa w sercach.

   Sprawozdania z wykonanych prac składamy na cotygodniowych spotkaniach formacyjno-modlitewnych, które rozpoczynają się prowadzonym przez Legion różańcem św. pół godz. przed każdą wtorkową wieczorną Mszą św. połączoną z nauką.

    Szeregi Legionu stoją otworem dla wszystkich ludzi, którym leży na sercu dobro Kościoła. Błogosławiona Dziewica Maryja, Matka Kościoła jest Matką każdego z nas. Pod Jej sztandarami naprawdę warto służyć.

                                                                                                                                                                                                                           

Dzisiaj jest

wtorek,
27 lipca 2021

(208. dzień roku)

Święta

Wtorek, XVII Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni

Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6256