Historia Parafii: 

Pod koniec w. XVI Zamoyscy wybudowali w Zwierzyńcu dwór myśliwski. W pałacyku istniała kaplica, która z czasem dała początek ośrodkowi duszpasterskiemu. Lepsze warunki pracy duszpasterskiej powstały w połowie w. XVIII, po wybudowaniu większej świątyni. W tym czasie Zwierzyniec stał się filią parafii Szczebrzeszyn. Wchodził w skład diecezji chełmskiej (dekanat zamojski). Aż do r. 1875 teren ten zamieszkiwał pewien odsetek katolików obrządku greckokatolickiego. Należeli oni do parafii w Topólczy. Parafia łacińska w Zwierzyńcu została erygowana, 24 IV 1919 r., przez bp. Mariana Fulmana z miejscowości poprzednio należących do parafii szczebrzeszyńskiej. Od tej daty zasadniczo teren jej nie uległ zmianie, z wyjątkiem Bagna, które przez krótki okres należało do parafii w Topólczy, w r. 1979 przyłączono wieś Sochy. Parafia została uposażona przez ordynację zamojską (2 ha ziemi, pensja dla księdza i służby kościelnej, mieszkanie, szereg innych świadczeń). Przy kościele dobudowano dwa pomieszczenia: w jednym była zakrystia, a w drugim - szkółka parafialna (brak bliższych danych o niej). Zwierzyniec jest związany z szeregiem wydarzeń z dziejów Polski: z powstaniem 1831 r., walkami r. 1863 (bitwa pod Panasówką), z walkami Września 1939 r. (Armia Lublin i Armia Kraków). Pozostałością tych wydarzeń są zbiorowe mogiły powstańców styczniowych, cmentarz wojskowy z lat 1914-1918, liczne groby partyzanckie z ostatniej wojny – obecnie cmentarz nieczynny. Szczególnie ostatnia wojna była smutnym okresem: pacyfikacje okolicznych wsi, obóz dla jeńców wojennych w Zwierzyńcu i wreszcie obóz dla wysiedleńców z Zamojszczyzny. Uwięzionym spieszył z pomocą Główny Komitet Opieki Społecznej, zorganizowany przez Różę i Jana Zamoyskich, ks. Stanisława Szepietowskiego i Dawniej ośrodek duszpasterski wraz z plebanią (zabytkowy budynek z w. XIX) mieścił się przy kościele św. Jana Nepomucena. Po wybudowaniu nowej świątyni i plebanii tutaj przeniesiono centrum życia religijnego. W r. 1975 Stanisława Wolska ofiarowała siostrom betankom budynek w celu założenia tutaj ich placówki. Używany aktualnie cmentarz grzebalny istnieje od r. 1907.W r. 1968 powstała myśl wybudowania kościoła - pomnika na miejscu obozu z czasów II wojny światowej. Po długich staraniach, prowadzonych przez ks. Michała Dudkowskiego, budowę rozpoczął w r. 1977 nowy proboszcz, ks. Eugeniusz Kościółko. Projekt kościoła opracowali Zbigniew Kramarz i Piotr Mroczkowski. Dnia 9IV 1978 r. poświęcenia placu pod kościołem dokonał bp Bolesław Pylak. Nowy kościół, pw. Matki Bożej Królowej Polski, ukończono w 1980 r., konsekrowany, 4 V 1980 r., przez bp. lubelskiego Bolesława Pylaka w asyście bp. Jana Mazura.

Kościół murowany, jednonawowy, w stylu nowoczesnym, wewnątrz urządzono ścianę pamięci narodowej. Główny witraż nawiązuje do dzieci - ofiar obozu, na którego miejscu stoi świątynia. Do kościoła przylega plebania. Tutaj są również sale katechetyczne.

Przy kościele stoi dzwonnica z 3 dzwonami (jeden przeniesiony ze starego kościoła, a dwa zostały odlane w Przemyślu, w firmie Jana Felczyńskiego). Ponadto na terenie parafii znajdujemy kilka figur św. Jana Nepomucena, są również kapliczki przydrożne. Przed kościołem św. Jana Nepomucena stoi figura MB Łaskawej, z piaskowca, wyrzeżbiona w r. 1905 przez B. Madejskiego.

B. Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

1. Kościół, pw. św. Jana Nepomucena, w Zwierzyńcu.

W dawnym pałacyku myśliwskim z końca w. XVI istniała kaplica. W latach 1741-1747 wzniesiono tu mały kościół na wyspie, z fundacji Tomasza i Teresy Zamoyskich (konsekrowany w r. 1747). Następnie do świątyni dobudowano 2 pomieszczenia (zakrystię i szkołę). Kościółek był w obrębie zabudowań pałacowych i pełnił funkcję kaplicy Zamoyskich. Również do czasów wybudowania kościoła pw. MB Królowej Polski pełnił on funkcję świątyni parafialnej W r. 1961 była renowacja dachu. W latach 1963-1964 zbudowano żelbetonowy most do kościoła. W r. 1966 wykonano dalsze roboty przy kościele.

Kościół murowany z kamienia i cegły, jednonawowy, barokowy. We wnętrzu polichromia pędzla Łukasza Smuglewicza. W dębowym ołtarzu głównym mieści się obraz MB Częstochowskiej, a na zasuwie - obraz św. Jana Nepomucena. Są także dwie kaplice z ołtarzami: po prawej stronie MB (w ołtarzu obraz ukoronowania MB, mal. Ł. Smuglewicz?), a po lewej - Najświętszego Serca Pana Jezusa, na chórze muzycznym znajdują się organy 4-głosowe, wykonane w r, 1905 przez firmę Biernackiego. Na drewnianej dzwonnicy umieszczono jeden dzwon.

Odpust: św. Jana Nepomucena (21 V)

2. Kościół filialny, pw. św. Józefa Robotnika ,w Obroczy.

1 X 1978 r. odbyło się poświęcenie kaplicy przeniesionej z Białego Słupa (stacja kol. Zwierzyniec, tam była wybudowana w r. 1924), drewniana, otrzymała nową, w stylu góralskim, obudowę i wystrój. W stylu zakopiańskim urządzili ją cieśle z Klikuszowej. Oryginalna Droga Krzyżowa została wykonana przez ludowego rzeżbiarza.

Odpust: św. Józefa Robotnika (1 V).

3. Kościół filialny, pw. Miłosierdzia Bożego, w Sochach, z lat: 1991 - 1992, wg projektu archidiec. Czesława Skrzypka.

C. Cmentarze:

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Zwierzyńcu, czynny, założony w r. 1907, w kształcie litery L o pow. 2,6 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy metalowych i ceglanych słupach.

2. Cmentarz ofiar pacyfikacji w Sochach, nieczynny, założony w r. 1943, w kształcie prostokąta o pow. 0,05 ha, ogrodzony kamiennym murem.

3. Cmentarz powstańców z 1863 r. w Zwierzyńcu, nieczynny, założony w r. 1863, w kształcie kwadratu o pow. 0,036 ha, ogrodzony metalowymi i betonowymi słupkami, które są połączone stalowymi prętami.

4. Cmentarz żydowski w Zwierzyńcu, nieczynny, założony na pocz. XX w.

Odpusty: Królowej Polski (3 V).

Powołania z terenu parafii: ks. Jan Cielica, ks. Marian Ciupik, ks. Marek Pomykała, ks. Konrad Zalewski, ks. Łukasz Kolasa, s. Karin Kwiatkowska, s. Maria Mielnik.

Kapłani pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Andrzej Borsukiewicz, ks. Michał Dudkowski, ks. Ignacy Gołkowski, ks. Aleksander Zaremba, ks. Kazimierz Żydowo

Szkoły istniejące na terenie parafii: Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, Zespół Szkół w Zwierzyńcu (Gimnazjum i Szkoła Podstawowa), Szkoła Podstawowa w Obroczy.

 

Dzisiaj jest

wtorek,
27 lipca 2021

(208. dzień roku)

Święta

Wtorek, XVII Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni

Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
43403