Historia Parafii: 

Pod koniec w. XVI Zamoyscy wybudowali w Zwierzyńcu dwór myśliwski. W pałacyku istniała kaplica, która z czasem dała początek ośrodkowi duszpasterskiemu. Lepsze warunki pracy duszpasterskiej powstały w połowie w. XVIII, po wybudowaniu większej świątyni. W tym czasie Zwierzyniec stał się filią parafii Szczebrzeszyn. Wchodził w skład diecezji chełmskiej (dekanat zamojski). Aż do r. 1875 teren ten zamieszkiwał pewien odsetek katolików obrządku greckokatolickiego. Należeli oni do parafii w Topólczy. Parafia łacińska w Zwierzyńcu została erygowana, 24 IV 1919 r., przez bp. Mariana Fulmana z miejscowości poprzednio należących do parafii szczebrzeszyńskiej. Od tej daty zasadniczo teren jej nie uległ zmianie, z wyjątkiem Bagna, które przez krótki okres należało do parafii w Topólczy, w r. 1979 przyłączono wieś Sochy. Parafia została uposażona przez ordynację zamojską (2 ha ziemi, pensja dla księdza i służby kościelnej, mieszkanie, szereg innych świadczeń). Przy kościele dobudowano dwa pomieszczenia: w jednym była zakrystia, a w drugim - szkółka parafialna (brak bliższych danych o niej). Zwierzyniec jest związany z szeregiem wydarzeń z dziejów Polski: z powstaniem 1831 r., walkami r. 1863 (bitwa pod Panasówką), z walkami Września 1939 r. (Armia Lublin i Armia Kraków). Pozostałością tych wydarzeń są zbiorowe mogiły powstańców styczniowych, cmentarz wojskowy z lat 1914-1918, liczne groby partyzanckie z ostatniej wojny – obecnie cmentarz nieczynny. Szczególnie ostatnia wojna była smutnym okresem: pacyfikacje okolicznych wsi, obóz dla jeńców wojennych w Zwierzyńcu i wreszcie obóz dla wysiedleńców z Zamojszczyzny. Uwięzionym spieszył z pomocą Główny Komitet Opieki Społecznej, zorganizowany przez Różę i Jana Zamoyskich, ks. Stanisława Szepietowskiego i Dawniej ośrodek duszpasterski wraz z plebanią (zabytkowy budynek z w. XIX) mieścił się przy kościele św. Jana Nepomucena. Po wybudowaniu nowej świątyni i plebanii tutaj przeniesiono centrum życia religijnego. W r. 1975 Stanisława Wolska ofiarowała siostrom betankom budynek w celu założenia tutaj ich placówki. Używany aktualnie cmentarz grzebalny istnieje od r. 1907.W r. 1968 powstała myśl wybudowania kościoła - pomnika na miejscu obozu z czasów II wojny światowej. Po długich staraniach, prowadzonych przez ks. Michała Dudkowskiego, budowę rozpoczął w r. 1977 nowy proboszcz, ks. Eugeniusz Kościółko. Projekt kościoła opracowali Zbigniew Kramarz i Piotr Mroczkowski. Dnia 9IV 1978 r. poświęcenia placu pod kościołem dokonał bp Bolesław Pylak. Nowy kościół, pw. Matki Bożej Królowej Polski, ukończono w 1980 r., konsekrowany, 4 V 1980 r., przez bp. lubelskiego Bolesława Pylaka w asyście bp. Jana Mazura.

Kościół murowany, jednonawowy, w stylu nowoczesnym, wewnątrz urządzono ścianę pamięci narodowej. Główny witraż nawiązuje do dzieci - ofiar obozu, na którego miejscu stoi świątynia. Do kościoła przylega plebania. Tutaj są również sale katechetyczne.

Przy kościele stoi dzwonnica z 3 dzwonami (jeden przeniesiony ze starego kościoła, a dwa zostały odlane w Przemyślu, w firmie Jana Felczyńskiego). Ponadto na terenie parafii znajdujemy kilka figur św. Jana Nepomucena, są również kapliczki przydrożne. Przed kościołem św. Jana Nepomucena stoi figura MB Łaskawej, z piaskowca, wyrzeżbiona w r. 1905 przez B. Madejskiego.

B. Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

1. Kościół, pw. św. Jana Nepomucena, w Zwierzyńcu.

W dawnym pałacyku myśliwskim z końca w. XVI istniała kaplica. W latach 1741-1747 wzniesiono tu mały kościół na wyspie, z fundacji Tomasza i Teresy Zamoyskich (konsekrowany w r. 1747). Następnie do świątyni dobudowano 2 pomieszczenia (zakrystię i szkołę). Kościółek był w obrębie zabudowań pałacowych i pełnił funkcję kaplicy Zamoyskich. Również do czasów wybudowania kościoła pw. MB Królowej Polski pełnił on funkcję świątyni parafialnej W r. 1961 była renowacja dachu. W latach 1963-1964 zbudowano żelbetonowy most do kościoła. W r. 1966 wykonano dalsze roboty przy kościele.

Kościół murowany z kamienia i cegły, jednonawowy, barokowy. We wnętrzu polichromia pędzla Łukasza Smuglewicza. W dębowym ołtarzu głównym mieści się obraz MB Częstochowskiej, a na zasuwie - obraz św. Jana Nepomucena. Są także dwie kaplice z ołtarzami: po prawej stronie MB (w ołtarzu obraz ukoronowania MB, mal. Ł. Smuglewicz?), a po lewej - Najświętszego Serca Pana Jezusa, na chórze muzycznym znajdują się organy 4-głosowe, wykonane w r, 1905 przez firmę Biernackiego. Na drewnianej dzwonnicy umieszczono jeden dzwon.

Odpust: św. Jana Nepomucena (21 V)

2. Kościół filialny, pw. św. Józefa Robotnika ,w Obroczy.

1 X 1978 r. odbyło się poświęcenie kaplicy przeniesionej z Białego Słupa (stacja kol. Zwierzyniec, tam była wybudowana w r. 1924), drewniana, otrzymała nową, w stylu góralskim, obudowę i wystrój. W stylu zakopiańskim urządzili ją cieśle z Klikuszowej. Oryginalna Droga Krzyżowa została wykonana przez ludowego rzeżbiarza.

Odpust: św. Józefa Robotnika (1 V).

3. Kościół filialny, pw. Miłosierdzia Bożego, w Sochach, z lat: 1991 - 1992, wg projektu archidiec. Czesława Skrzypka.

C. Cmentarze:

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Zwierzyńcu, czynny, założony w r. 1907, w kształcie litery L o pow. 2,6 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy metalowych i ceglanych słupach.

2. Cmentarz ofiar pacyfikacji w Sochach, nieczynny, założony w r. 1943, w kształcie prostokąta o pow. 0,05 ha, ogrodzony kamiennym murem.

3. Cmentarz powstańców z 1863 r. w Zwierzyńcu, nieczynny, założony w r. 1863, w kształcie kwadratu o pow. 0,036 ha, ogrodzony metalowymi i betonowymi słupkami, które są połączone stalowymi prętami.

4. Cmentarz żydowski w Zwierzyńcu, nieczynny, założony na pocz. XX w.

Odpusty: Królowej Polski (3 V).

Powołania z terenu parafii: ks. Jan Cielica, ks. Marian Ciupik, ks. Marek Pomykała, ks. Konrad Zalewski, ks. Łukasz Kolasa, s. Karin Kwiatkowska, s. Maria Mielnik.

Kapłani pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Andrzej Borsukiewicz, ks. Michał Dudkowski, ks. Ignacy Gołkowski, ks. Aleksander Zaremba, ks. Kazimierz Żydowo

Szkoły istniejące na terenie parafii: Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, Zespół Szkół w Zwierzyńcu (Gimnazjum i Szkoła Podstawowa), Szkoła Podstawowa w Obroczy.

 

Dzisiaj jest

środa,
12 sierpnia 2020

(225. dzień roku)

Święta

Środa, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy

Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
40963