"Dni nowe idą wciąż, których nie zatrzyma tutaj nikt"...1 września 2015 r. uroczystą Mszą św. powitaliśmy w naszej parafii i gminie Nowy Rok Szkolny. Dziękowaliśmy Bogu za wakacyjne dni, cieszymy się, że ...

...dane nam było je przeżyć. Może już nie tak miły, ale na pewno dobry czas rozpoczęliśmy. Przyszliśmy do kościoła prosić Boga, naszego najlepszego Ojca, by udzielał nam swych łask, by błogosławił nas i naszym obowiązkom, wysiłkom, naszej pracy.

Ubrani odświętnie, zgromadziliśmy się, aby razem z Bogiem rozpocząć nową przygodę ze szkołą. Nie mniej ciekawą, frapującą, ubogacającą.

Trzeba więc zebrać siły, wzbudzić szlachetne pragnienia, aby ze świeżym zapałem wyruszyć na szkolne szlaki odkrywania wiedzy, zdobywania nowych sprawności.

Ks. Proboszcz w homilii opowiadając o inscenizacji walk w Komarowie dał piękny przykład wysiłku, który młodzi potrafią włożyć, aby coś osiągnąć.

Pan Burmistrz również nawiązał do historii Polski, kiedy to przyszedł czas, że szkoły 1 września były zamknięte z powodu wybuchu wojny.

Z wdzięczności do poległych za nas w czasie wojny w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska oddawaliśmy cześć poległym minutą ciszy.

            Jan Sebastian Bach, który napisał wiele wspaniałych utworów muzycznych.

Był człowiekiem bardzo religijnym i dlatego na początku każdego swego dzieła umieszczał słowa: In nomine Jesu, to znaczy: W imię Jezusa.

A kiedy pracę swoją wykonał, wtedy na końcu swego dzieła pisał również po łacinie:

Soli Deo gloria, to znaczy Jednemu Bogu chwała.

            Rozpoczęcie nowy roku szkolnego, to nowe dzieło. Rozpoczęcie - w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 Życie powtarza historię. Co roku to samo. Jak stary film, dlatego niektórzy patrzą na to, jak na czarno biały niemy film, ale inni, widzą, że Mają jeszcze jeden rok do wygrania albo przegrania.

Czy ma to być rok  bezmyślnej porażki? Daleko od Boga…? Czy ma być rokiem bez Boga? Bez wiary, bez kościoła, bez możliwości zbawiania, bez szczęścia, pokoju i miłości?

Życie bez Boga, bez Bożych ideałów prowadzi do deprawacji, do zagłady człowieczeństwa.

Stoi przed niejednym z nas jeszcze jeden rok szansy na zbliżenie się do Boga, na poprawę, na nowe podjęcie wysiłków, na podjętą ciężką współpracę z nauczycielami i z Panem Bogiem. 

 

Życzę wszystkim wielu Łask Bożych, szlachetnych działań i wiele sukcesów.                                                                                                                                                                                                                 Ks. Jarek.

 [1] 

Powrót

Dzisiaj jest

poniedziałek,
06 lipca 2020

(188. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XIV Tydzień zwykły
Rok A, II
Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2053760